Wypełnij formularz i zarejestruj się
Konferencja na morzu 2023

Miejsce: Rejs na morzu
Data: 25-27 września 2023

Dane podmiotu rejestrującego:

Dane do faktury:

Kopiuj z wyżej
Cena 1 osoby w kabinie 1-osobowej: 2790 zł + 23% VAT
Cena 1 osoby w kabinie 2-osobowej: 1990 zł + 23% VAT
* specjalna zniżka dla wszystkich członków Polskiego Forum Technologii Morskich. PFTM pokrywa koszty uczestnictwa swoich członków w wysokości 500 pln za uczestnika. Kwota zostanie odliczona od faktury za udział w Rejsie. (Maksymalne dofinansowanie na jednego członka PFTM to 2000 pln )

Osoba kontaktowa po stronie organizatora:
Marzena Łuczak-Kwasek tel.: 534 803 000, rejs@gospodarkamorska.pl

Lista uczestników:

Kabina 1 Wybierz rodzaj:

Imię i nazwisko* Firma*
Stanowisko* Email*
Telefon* Data urodzenia (d.m.Y)*
Dodaj kolejną kabinę

Administratorem danych osobowych jest Gospodarka Morska Sp. z o.o. 80-850 Gdańsk, Rajska 2, NIP 5833152110, REGON 221644806, KRS 0000419712. Dane będą wykorzystywane w celach realizacji zlecenia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Zleceniodawca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, ograniczenia liczby miejsc lub odwołania wydarzenia w związku z czynnikami niezależnymi od organizatora, takimi jak nałożony przez władze zakaz organizacji imprez, jak również niedostateczna liczba zgłoszeń. Organizator niezwłocznie poinformuje o powyższym. W takim przypadku zainteresowani nie będą rościć względem siebie żadnych żądań.


Sposób płatności